Anul 2015 s-a încheiat cu un profit record pentru Turda Salina Durgău SA!

Societatea  Turda Salina Durgău SA a realizat un profit preliminat pentru anul 2015 de 2.815.000 lei, dublu comparativ cu prevederile aprobate prin hotărârile Consiliului de Administrație al societății și ale Consiliului Local (1.418.000 lei- ultima rectificare bugetara pozitiva din anul 2015), în calitate de unic acționar al societății.

Practic, profitul realizat în anul 2015 este cel mai mare înregistrat până acum în istoria societății, fiind aproximativ egal cu suma profiturilor realizate de companie în anii 2012 (1.578.000 lei), 2013 (572.000 lei) și 2014 (739.000 lei), la un loc. Acest rezultat a fost posibil datorită unei eficientizări a cheltuielilor, a unei atenții sporite acordate încasărilor și a unei promovări bazate pe eficiență (în 2015, Salina Turda a avut un număr record de vizitatori, respectiv de peste o jumătate de milion de persoane!).

De precizat că directorul societății nu beneficiază de venituri raportate la profitul realizat, în sensul că nu are venituri din profitul companiei, iar cheltuielile salariale cu conducerea societății nu au fost mai mari decât în perioada 2013-2014.

Este important de menționat că, în condițiile în care Consiliul Local este acționar unic, conform prevederilor legale dispune de acest profit, aceasta însemnând bani mai mulți la bugetul local și posibilitatea alocării lor pentru diverse cheltuieli investiționale, fie că este vorba despre dezvoltarea activității societății sau despre lucrări la drumuri sau alte obiective investiționale.

”În anul 2015 am aplicat un management riguros, cu o atenție sporită pe zona de venituri și cheltuieli a societății, dar și a unei eficiențe sporite în ceea ce privește promovarea obiectivului turistic. Ne bucură faptul că această rigurozitate managerială a dat rezultate atât de spectaculoase, din punct de vedere economic, cu mult peste ceea ce mi-am asumat prin contractul de management, încheiat la finele anului 2014. Salina Turda este un obiectiv turistic de pe urma căruia comunitatea turdeană beneficiază în mod direct, în situația unei administrări judicioase și responsabile, prin profitul repartizat la bugetul local, dar și indirect, prin dezvoltarea unor activități de tip economic în comunitate, care valorifică afluxul mare de turiști”, a spus directorul general al societății, Simona Maria Baciu.