Legislație

Conducerea Societății

Consiliul de Administratie al societatii Salina Turda S.A.

1. Filip Dragoș- președinte – CV Filip Dragos 
2. Koble Ladislau – membru – CV Koble Ladislau
3. Corpodean Dorel – membru – CV Corpodean Dorel
4. Sârbu Lidia – membru – CV LIDIA SARBU
5. Peter Arpad – membru – CV Peter Arpad
6. Varo Lucian – membru – CV – Varo Lucian
7. Pelea Ioan Florin – membru

Reprezentantul Adunării Generale a Acţionarilor: Pîrlea Daniela

Conducerea executiva: Duma Ada Cristina – Director General  interimar- CV Duma Ada Cristina

Hotărâri AGA

2017

Hotararea AGA nr.25/21.12.2017 – click aici

Hotararea AGA nr.23;24/04.12.2017 – click aici

Hotararea AGA nr.22/11.09.2017 – click aici

Hotararea AGA nr.20/31.07.2017 – click aici

Hotararea AGA nr.19/31.07.2017 – click aici

Hotararea AGA nr.17,18/11.07.2017 – click aici

Hotararea AGA nr.16/29.05.2017 – click aici

Hotararea AGA nr.15/29.05.2017 – click aici

Hotararea AGA nr.14/03.03.2017 – click aici

Hotararea AGA nr.13/03.03.2017 – click aici

Hotararea AGA nr.12/03.03.2017 – click aici

Hotararea AGA nr.2-11/03.02.2017 – click aici

Hotararea AGA nr.1/16.01.2017 – click aici

2016

Hotararea AGA nr.28,29/28.12.2016, 30.12.2016 – click aici

Hotararea AGA nr.25-27/07.12.2016 – click aici

Hotararea AGA nr.24/14.11.2016 – click aici

Hotararea AGA nr.23/03.11.2016 – click aici

Hotararea AGA nr.7-22/07.09.2016 – click aici

Hotararea AGA nr.5-6/22.08.2016 – click aici

Hotararea AGA nr.4/23.05.2016 – click aici

Hotararea AGA nr.3/06.05.2016 – click aici

Hotararea AGA nr.2/01.03.2016 – click aici

Hotararea AGA nr.1/10.02.2016 – click aici

2015

Hotararea AGA nr.11-12/16.12.2015 – click aici

Hotararea AGA nr.10/12.11.2015 – click aici

Hotararea AGA nr.9/31.08.2015 – click aici

Hotararea AGA nr.7,8/14.08.2015 – click aici

Hotararea AGA nr.6/27.02.2015 – click aici

Hotararea AGA nr.5/27.05.2015 – click aici

Hotararea AGA nr.4/06.05.2015 – click aici

Hotararea AGA nr.2,3/27.02.2015 – click aici

Hotararea AGA nr.1/06.02.2015 – click aici

2014

Hotararea AGA nr.43/22.12.2014 – click aici

Hotararea AGA nr.42/12.12.2014 – click aici

Hotararea AGA nr.39-41/03.12.2014 – click aici

Hotararea AGA nr.36-38/15.07.2014 – click aici

Hotararea AGA nr.33-35/18.06.2014 – click aici

Hotararea AGA nr.32/12.06.2014 – click aici

Hotararea AGA nr.31/12.06.2014 – click aici

Hotararea AGA nr.22-30/12.06.2014 – click aici

Hotararea AGA nr.21/28.05.2014 – click aici

Hotararea AGA nr.17-20/28.05.2014 – click aici

Hotararea AGA nr.16/28.04.2014 – click aici

Hotararea AGA nr.15/28.04.2014 – click aici

Hotararea AGA nr.14/13.03.2014 – click aici

Hotararea AGA nr.13/19.02.2014 – click aici

2013

Hotararea AGA nr.13/23.12.2013 – click aici

Hotararea AGA nr.12/23.12.2013 – click aici

Hotararea AGA  nr.11 / 16.12.2013

Art.1. Se revoca din calitatea de membrii ai Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau SA urmatoarele persoane : 1. Dl.Niculescu Ioan , 2. Dl.Husar Axente, 3.Dna Fagadar Corina, 4. Dl.Costea Constantin, 5.Dl.Farcas Traian, 6.Dl.Felezeu Calin Valentin, 7.Dna Baciu Simona, 8.Dl. Vasile Nemes, 9. Dl.Robert Cojan

Art.2. Se desemneaza in calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al SC Turda Salina Durgau Sa urmatoarele persoane: 1.dl.Toth Vasile Simion, 2.dl.Matei Cristian, 3.dl.Sabau Sorin

Art.3. Persoanele desemnate la art 2 isi vor exercita mandatul pana la finalizarea procedurii de numire a administratorilor privind OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.4. Conducerea executiva si membrii provizorii ai C.A. sunt mandatati in limita legii si a actului constitutiv cu ducere la indeplinire si punerea in executare a acestei hotarari.

Art.5. Aceasta hotarare se comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire de catre conducerea executiva catre toate persoanele interesate aratate mai sus respectiv se va comunica pe cheltuiala societatii in Monitorul Oficial.

Art.6. Hotararea de revocare se va putea ataca in 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial precum si de catre orice persoana interesata.

Semneaza av.Giurgiu Nicolae – reprezentant CA AGA Turda Salina Durgau SA

Hotararea nr 8/09.07.2013 in conformitate cu HCL Turda 154 si 157/2013, AGA aproba prin hotararea nr.8/09.07.2013 BVC 2013, si modificarea Actului Constitutiv.

Hotararea nr.7/01.07.2013 in conformitate cu HCL Turda 148/2013 se aproba planul de adminisatrare al SC Turda Salina Durgau SA pentru perioada 2013-2017.

Hotararea nr.6/30.05.2013 in conformitate cu HCL Turda 144/30.05.2013 AGA aproba situatiile financiare ale SC Turda Salina Durgau SA aferente exercitiului financiar al anului 2012.

OUG 109/2011

Anunțuri