Anunt de achizitie pentru contractul de: Servicii de formare profesionala– cod CPV 80530000-8

Anunt de achizitie pentru contractul de:
Servicii de formare profesionala– cod CPV 80530000-8
Data publicarii: 23.03.2015Nr.inregistrare: 306/23.03.2015

SC TURDA SALINA DURGAU SA cu sediul in Str. Aleea Durgaului, Nr.7, Turda, jud. Cluj, Romania, anunta efectuarea procedurii de atribuire a contractului de servicii de formare profesionala – cod CPV 80530000-8. Sursele de finantare ale contractului sunt: FSE, Bugetul National si surse proprii.
Procedura selectata: selectie de oferte (Anexa 2B OUG34/2006)
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Valoarea estimata a contractului: 462000 lei, fara TVA
Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.04.2015, ora 12:00
Data de deschidere a ofertelor: 02.04.2015, ora 13:00
Adresa pentru depunerea ofertelor: str. George Cosbuc, nr.2, Turda, jud. Cluj
SC TURDA SALINA DURGAU SA este beneficiara a contractului de finantare cu numarul POSDRU/165/6.2/S/143219 pentru proiectul „Workcall”, proiect cofinantat prin Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007-2013.
Informatii suplimentare se pot obtine din Documentatia pentru ofertanti si la adresele de contact de mai jos.
Persoana de contact: GIANINA CIOBANCA
Functia: Coordonator proiect
Institutia: SC TURDA SALINA DURGAU SA
Tel./fax: 0364-260940/0364 260968
E-mail: office@salinaturda.eu