Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără EIM

Societatea Salina Turda SA, titular al proiectului “Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif și prin modernizarea bazei de tratament” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif și prin modernizarea bazei de tratament”, propus a fi amplasat în Municipiul Turda, Aleea Durgăului Nr. 7, Jud. Cluj.

              Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților Nr. 99, în zilele de Luni-Joi între orele 9.00 – 16.00, Vineri între orele 9.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet.

              Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 28 Ianuarie 2019.