DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE pentru achiziţia de servicii de catering pentru proiectul „Workcall”, POSDRU/165/6.2/S/143219

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIREpentru achiziţia de servicii de catering pentru proiectul „Workcall”, POSDRU/165/6.2/S/143219 organizată de SOCIETATEA TURDA SALINA DURGAU SA.

Anunt achizitie

Documentatie achizitie