Invitatie de participare la cererea de oferta “Furnizare de echipamente si mobilier pentru hotelul Potaissa Turda”

Societatea Turda Salina Durgau S.A. cu sediul in Turda, Aleea Durgaului, nr.7, jud. Cluj, tel.0364260940, fax.0364260968, e-mail office@salinaturda.eu, organizeaza procedura de cerere de oferta privind achizitia de lucrari pentru “Furnizare de echipamente si mobilier pentru hotelul Potaissa Turda” .

Legislatie aplicabila: OUG nr.34/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare. Documentatia poate fi accesata din Sistemul Electronic de Achizitii Publice , invitatia de participare nr. 383949/05.01.2016.

  1. Locul principal de prestare: Municipiul Turda, jud. Cluj
  2. Nu se admit oferte alternative.
  3. Termenul limita de depunere a ofertelor: 20.01.2016 ora 10:00.
  4. Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Municipiului Turda, Registratura, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, jud. Cluj pentru Societatea Turda Salina Durgau S.A.
  5. Limba de redactare a ofertelor: limba romana.
  6. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 20.01.2016 ora 11:00, Primaria Municipiului Turda – Sala de Protocol, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, jud. Cluj.
  7. Criteriul de atribuire al contractului: Pretul cel mai scazut.
  8. Informatii suplimentare puteti obtine la adresa de e-mail office@salinaturda.eu sau la numarul de telefon 0364.260.940 int.106 persoana de contact Anca Maria Simona.

Dragi turiști,
vă informăm cu bucurie că, în perioada 17 Februarie - 3 Martie 2024, Salina Turda va fi deschisă zilnic,
între orele 09.00 - 18.00, cu ultima intrare în subteran la ora 17.00!
Vă așteptăm cu drag!