Societatea Turda Salina Durgau S.A. a finalizat procedura de achizitie publica – lucrari de renovare pentru obiectivul “Reabilitare si Modernizare Hotel Potaissa Turda”

Societatea Turda Salina Durgau S.A. a finalizat procedura de achizitie publica – lucrari de renovare pentru obiectivul “Reabilitare si Modernizare Hotel Potaissa Turda” in data de 15 iulie 2015.

In cadrul procedurii de licitatie,  au depus oferte urmatoarele firme: ACSA S.A., Asocierea Gentilia Construct S.R.L. / Walhalla Invest Prod-Com S.R.L., Asocierea Decorint S.R.L. / ConViv S.R.L., Balor Cons S.R.L., TCI Contractor general S.A.

Procedura de achizitie publica s-a desfasurat in conformitate cu dispozitiile exprese ale  Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006 si legislatia complementara.

Atribuirea  contractului de achiziţie publică având ca obiect :   REABILITARE si  MODERNIZARE HOTEL POTAISSA TURDA s-a realizat pe seama ofertantului  Asocierea GENTILIA CONSTRUCT S.R.L./ WALHALLA INVEST PROD COM S.R.L.   cu prețul ofertei de    3.700.566       lei si un  termen de executie 6 luni.

Dupa comunicarea rezultatului procedurii, in termenul legal nu au fost depuse contestatii la procedura.

Director general – Simona Maria Baciu